Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Το δικαίωμα χρήσης όπλου από τους αστυνομικούς

Νόμος 3169/2003: Το δικαίωμα χρήσης όπλου από τους αστυνομικούς


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ Τ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΝΟΜΟΣ 3169/2003
άρθρο 1 παρ. δ
δ. Χρήση πυροβόλου όπλου είναι η κατά τον προορισμό του ενεργοποίηση του όπλου και η εκτόξευση βλήματος (πυροβολισμός). Ο πυροβολισμός, ανάλογα με το στόχο της βολής, κλιμακώνεται σε:
(1) εκφοβιστικό, όταν δεν στοχεύεται η πλήξη οποιουδήποτε στόχου, (2) κατά πραγμάτων, όταν στοχεύεται η πλήξη πραγμάτων,
(3) ακινητοποίησης, όταν στοχεύεται η πλήξη μη ζωτικών σημείων του σώματος ανθρώπου και ιδίως των κάτω άκρων αυτού και
(4) εξουδετέρωσης, όταν στοχεύεται η πλήξη ανθρώπου και πιθανολογείται ακόμη και ο θάνατος του.

άρθρο 4

1. Οι Υγειονομικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν γνωματεύουν για τη σωματική ικανότητα των αστυνομικών, αποφαίνονται ειδικώς και για την καταλληλότητα τους να φέρουν πυροβόλα όπλα.
2. Οι αστυνομικοί υποβάλλονται σε εξέταση για τον έλεγχο της καταλληλότητας τους να φέρουν πυροβόλο όπλο. Η εξέταση αυτή διενεργείται, μέσα σε ένα έτος μετά τη συμπλήρωση πενταετίας από την αποφοίτηση τους, από τις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών. Η εξέταση γίνεται από ειδική επιτροπή της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η επιτροπή διερευνά, με ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη των εξεταζομένων, την εν γένει προσωπικότητα αυτών και κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναισθηματική σταθερότητα, την κρίση και αντίληψη και την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις και αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για το αν η προσωπικότητα τους παρέχει τα εχέγγυα για ορθή χρήση του όπλου.
5. Οι αστυνομικοί, που δεν έχουν υποβληθεί σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες για την εισαγωγή τους στην Αστυνομία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2226/1994, υποβάλλονται στις δοκιμασίες αυτές μέσα σε πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: δηλαδή μέσα σε πέντε έτη από το 2003, γι' αυτό και δεν έχουν ακόμα υποβληθεί στις σχετικές δοκιμασίες...

άρθρο 3
ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΗ ΔΙΕΠΟΥΝ

1. Ο αστυνομικός επιτρέπεται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του να προτάσσει το πυροβόλο όπλο, εφόσον συντρέχει κίνδυνος ένοπλης επίθεσης σε βάρος αυτού ή τρίτου.

2. Ο αστυνομικός επιτρέπεται να κάνει χρήση πυροβόλου όπλου, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση του καθήκοντος του και συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Εχουν εξαντληθεί όλα τα ηπιότερα του πυροβολισμού μέσα, εκτός αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή πρόσφορα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ηπιότερα μέσα είναι ιδίως παραινέσεις, προτροπές, χρήση εμποδίων, σωματικής βίας, αστυνομικής ράβδου, επιτρεπτών χημικών ουσιών ή άλλων ειδικών μέσων, προειδοποίηση για χρήση πυροβόλου όπλου και απειλή με πυροβόλο όπλο.
β. Εχει δηλώσει την ιδιότητα του και έχει απευθύνει σαφή και κατανοητή προειδοποίηση για την επικείμενη χρήση πυροβόλου όπλου, παρέχοντας επαρκή χρόνο ανταπόκρισης, εκτός αν αυτό είναι μάταιο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ή επιτείνει τον κίνδυνο θανάτου ή σωματικής βλάβης.
γ. Η χρήση πυροβόλου όπλου δεν συνιστά υπερβολικό μέτρο σε σχέση με το είδος της απειλούμενης βλάβης και την επικινδυνότητα της απειλής.

3. Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται η ηπιότερη χρήση του πυροβόλου όπλου, εκτός αν αυτό είναι μάταιο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ή επιτείνει τον κίνδυνο θανάτου ή σωματικής βλάβης. Ως ηπιότερη χρήση πυροβόλου όπλου νοείται η κατά το εδάφιο δ' του άρθρου 1 κλιμάκωση της χρήσης του με τη μικρότερη δυνατή και αναγκαία προσβολή.

4. Ο εκφοβιστικός πυροβολισμός ή ο πυροβολισμός κατά πραγμάτων επιτρέπεται, ιδίως σε περιπτώσεις κινδύνου από ζώο ή προειδοποίησης για πυροβολισμό εναντίον ανθρώπου, εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην πληγεί άνθρωπος από αστοχία ή εξοστρακισμό του βλήματος. Πυροβολισμός κατά οχήματος, που ενέχει κίνδυνο τραυματισμού επιβαίνοντος προσώπου, επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου.

5. Ο πυροβολισμός ακινητοποίησης επιτρέπεται, αν αυτό απαιτείται:

α. Για την απόκρουση ένοπλης επίθεσης, εφόσον η επίθεση άρχισε ή επίκειται, ώστε κάθε καθυστέρηση αντίδρασης να καθιστά αναποτελεσματική την άμυνα.
β. Για την αποτροπή επικείμενης τέλεσης ή εξακολούθησης κοινώς επικίνδυνου κακουργήματος ή κακουργήματος που τελείται με χρήση ή απειλή σωματικής βίας.
γ. Για τη σύλληψη καταδικασθέντος ή υποδίκου ή καταδιωκομένου που καταλαμβάνεται να τελεί επ' αυτοφώρω κακούργημα ή πλημμέλημα, εφόσον αντιδρά στη σύλληψη του και υπάρχει άμεσος κίνδυνος να κάνει χρήση όπλου.
δ. Για την αποτροπή παράνομης εισόδου στη χώρα ή εξόδου από αυτή προσώπων που επιχειρούν παράνομη διακίνηση ανθρώπων ή πραγμάτων και φέρουν όπλα του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 21687 1993.
ε. Για την προστασία εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας ή χώρων, στους οποίους φυλάσσονται αντικείμενα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία ή τη δημόσια τάξη ή πειστήρια εγκλήματος, εφόσον η φύλαξη τους έχει ανατεθεί ειδικά στον αστυνομικό και επιχειρείται βίαιη είσοδος, προσβολή ή αφαίρεση των φυλασσομένων από ένοπλο.
στ. Για την αποτροπή απόδρασης ή ελευθέρωσης κρατουμένου που επιχειρείται με ένοπλη επίθεση.
ζ. Για την αποτροπή αφοπλισμού αστυνομικού κατά την υπηρεσία του.

6. Ο πυροβολισμός εξουδετέρωσης επιτρέπεται, αν αυτό απαιτείται:

α. για την απόκρουση επίθεσης ενωμένης με επικείμενο κίνδυνο θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ανθρώπου,
β. για τη διάσωση ομήρων, για τους οποίους απειλείται κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης.

7. Πυροβολισμός ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης απαγορεύεται:

α. εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί τρίτος από αστοχία ή εξοστρακισμό του βλήματος,
β. εναντίον ενόπλου πλήθους, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγούν άοπλοι,
γ. εναντίον ανηλίκου, εκτός αν αποτελεί το μοναδικό μέσο για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου θανάτου. Ως ανήλικος θεωρείται το πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
δ. εναντίον προσώπου που τρέπεται σε φυγή, όταν καλείται να υποστεί νόμιμο έλεγχο.

8. Οταν οι αστυνομικοί ενεργούν ως ομάδα, για τη χρήση πυροβόλου όπλου, απαιτείται προσταγή του επικεφαλής αυτής, εκτός αν ο αστυνομικός δέχεται επίθεση, από την οποία απειλείται βαριά σωματική βλάβη ή θανάτωση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Γίνονται νομίζω από την ανάγνωση και μόνο του νόμου προφανή τα ακόλουθα.
-Χρήση όπλου γίνεται με 3 προυποθέσεις.
Να έχουν εξαντληθεί ΟΛΑ τα ηπίοτερα μέσα.
Να υπάρξει προειδοποίηση οτι θα γίνει χρήση όπλου και εύλογος χρόνος ανταπόκρισης
Η χρήση όπλου να μην είναι δυσαναλόγη με την απειλή.
-Εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις γίνεται χρήση όπλου με την κλιμάκωση του άρθρου 1, δηλαδή πρώτα εκφοβιστικό (στον αέρα), μετά ακινητοποίησης (σε μη ζωτικά σημεία) και σε τρίτο στάδιο εξουδετέρωση (πλήξη με κίνδυνο θανάτου)
-Ειδική προυπόθεση για τον εκφοβιστικό πυροβολισμό ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΥ
-Ειδική προυπόθεση για τον πυροβολισμό ακινητοποίησης να υπάρχει είτε ένοπλη επίθεση, είτε κίνδυνος χρήσης όπλου από τον καταδιωκόμενο
-Ειδική προυπόθεση για τον πυροβολισμό εξουδετέρωσης να αποσκοπεί στην απόκρουση επίθεσης ενωμένης με κίνδυνο ζωής.
-Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται πυροβολισμός ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης αν υπάρχει κίνδυνος να πληγούν άοπλοι ή αν στρέφεται εναντίον ανηλίκου (εκτός κι αν είναι απολύτως το μοναδικό μέσο άμυνας)

Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ο σωστός αστυνομικός (αν υπάρχει και αν έχει διαβάσει ποτέ το μόνο ίσως νόμο που τον αφορά) και με ποια σειρά;
1. ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΗΠΙΟΤΕΡΟ ΜΕΣΟ
2. ΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΠΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ.
3. ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΥ
4. ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΙ ΣΕ ΜΗ ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΖΩΗΣ, ΑΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ.
5. ΑΝ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΕΞΑΡΧΗΣ!)
* ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 4-5 ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΑΟΠΛΟ Η ΑΝ Ο ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου