Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

«Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 192/21.08.2002)

http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/N3043-2002.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου